Tabela opłat na zarybianie i ochronę "Zbiornika Sieniawka"

na rok 2023

Członkowie stowarzyszenia

Wędkarze niezrzeszeni

do 14 lat

14 – 18 lat

powyżej     18 lat

do 14 lat

14 -18 lat

powyżej     18 lat

Opłata wstępna

x

25

150

x

25

150

Składka członkowska

15

15

30

x

x

x

Opłata na zarybianie

30

65

120

60

125

250

 

Uwagi :

1. Wydawanie zezwoleń dla wędkarzy niezrzeszonych jest wstrzymane do odwołania

 

2. Członkowie SWC są zobowiązani do przepracowania 10 rbg ( wartość 1 rbg 10 zł) 

 

3. Wędkarzom niezrzeszonym,  od składki na zarybianie odlicza się kwotę w wysokości iloczynu przepracowanych godzin i ustalonej stawki za 1 rbg

            Na Walnym Zebraniu  ustalono termin wnoszenia opłat za wydane zezwolenia na wędkowanie do dnia 28 lutego  2023r  Ze względu na ustalony limit wydawanych zezwoleń,  nowe pozwolenia na wędkowanie  w zbiorniku Sieniawka będą  wydawane po 6  marca 2023r,  tylko do wysokości ustalonego limitu.
Opłaty będą przyjmowane   przez skarbnika kol.. Tadeusza Sajana w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00 w Łagiewnikach, ul Cukrownicza 3.

| Statut | Regulamin połowu |Komunikaty | Galeria | Atlas ryb| Kontakt | Rejestracja towarzystwa |
  | Federacja towarzystw | Zawody |