OBJAŚNIENIA DO TABLIC I OPISÓW

   Barwne tablice przedstawiają gatunki ryb, które żyją w naszych wodach morskich i śródlądowych. Oglądając te tablice, należy zawsze mieć na uwadze, że barwa ciała ryb  jest zmienna  i ulega dość dużym zmianom, nie tylko w obrębie gatunku, ale nawet u jednego osobnika. Poniżej zamieszczony jest krótki opis zawierający:

- widoczne cechy zewnętrzne

- zasadnicze przejawy życia i siedlisko gatunku

- wymiary i okresy ochronne

- wędkarski rekord Polski

1. płetwa grzbietowa     2. płetwa tłuszczowa      3. płetwa ogonowa

4. płetwa piersiowa       5. płetwa brzuszna         6. płetwa odbytowa

 

    Wymiary i okresy ochronne podane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

   Wymiary i okresy ochronne podane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. 

    Organizacje wędkarskie posiadają własne regulaminy, które regulują   amatorski połowu ryb w wodach przez nie zarządzanych.

STRONA GŁÓWNA   STATUT     O NAS  KOMUNIKATY 

    GALERIA     REJESTRACJA STOWARZYSZENIA   

 FEDERACJA TOWARZYSTW ZAWODY