STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE 

 

STRONA GŁÓWNA

STATUT

REGULAMIN POŁOWU RYB

KONTAKT

O NAS

KOMUNIKAT

ATLAS RYB

GALERIA

JAK ZAŁOŻYĆ TOWARZYSTWO

CZŁONKOWIE  FEDERACJI

ZBIORNIK SIENIAWKA

 

ZAWODY

 Szanowni Koledzy,                

             Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „Cukrownik” uprzejmie informuje, że w dniu 14 stycznia 2022r.( piątek) o godz. 17°° w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, ul. Wrocławska 1 odbędzie się XXI Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

W przypadku braku wymaganej statutem liczby obecnych członków, 30 minut po wyznaczonym terminie odbędzie się następne Walne Zebranie, ważne bez względu na liczbę obecnych.

    
                                                                                                                       Prezes Zarządu
                                                                                                                      Roman Ciećwierz

    Walne Zebranie   CZlonków KFTW ,  MaratonWędkarski 2021


          Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „Cukrownik” w Łagiewnikach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 81 Walnego Zebrania Członków z dnia 26.01.2018r. po każdym jesiennym zarybieniu stawu karpiem zwiększa jego wymiar ochronny do 45 cm. Wymiar ten obowiązuje do dnia 31 marca następnego roku. Zarybienia dokonano w dniu 22.10.2020r. i od tego dnia obowiązuje zwiększony wymiar ochrony. 
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie regulaminu połowu ryb.

    


                                                                                                                 Prezes Zarządu 
                                                                                                                Roman Ciećwierz

Propozycja Uchwały  Zarządu KFTW w Kwidzynie z dnia 5.10.2020 r. w sprawie 
imprez sportowych Federacji zaliczanych do XX edycji rywalizacji o Puchary Federacji w 2021 r.

Na podstawie § 8 ust.6 i § 40 ust.1 Statutu oraz rozdziału I pkt.3 Regulaminu Rozgrywek o Puchary Federacji uchwala się:
§ 1
Imprezami Sportowymi wymienionymi w nazwie uchwały są:

1. PSTRĄG spod LODU , organizator TTW Toruń, termin 16-17.01. lub 23-24.01.2021 r.
2. ZŁOTA DZIURA, organizator OTW Ostróda, termin 13.02.2021, rezerwowy 13.03.2021 r.
3. SPŁAWIK BTW, organizator BTW Bledzewo, termin 23-25.04.2021 r.
4. MARATON WĘDKARSKI, ZJAZD KFTW organizator S.W. CUKROWNIK w Łagiewnikach, termin 04-06.06.2021 r.
5. KARP PREZESA MTW, organizator MTW Mrągowo termin, 25-27.06.2021 r.( maraton)
6. UKLEJA 2021 , organizator ITW Iława , termin 24.07.2021 r.
7. Zawody z okazji 30-lecia NTW – organizator NTW Kwidzyn 07-08.08.2021 r.
8. DRAPIEŻNIK 2021, organizator GSW Giżycko, termin 17-19.09.2021 r.
9. Puchar BIELINKA 2021, organizator NCTW „Miętus” Cedynia 22-24.10.2021 r.
§2
Podsumowanie rywalizacji edycji 2021 odbędzie się w trakcie Walnego Zgromadzenia i Zjazdu Towarzystw w 2022 roku.

§ 3
Ustala się, że w przypadku braku możliwości zorganizowania zawodów z przyczyn związanych z warunkami atmosferycznymi nie przewiduje się zastąpienie ich inną imprezą.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi oraz organizatorom poszczególnych zawodów.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
Zbigniew Sitko

        

Wyniki zawodów spławikowych uczniów Szkoły Podstawowej       

                                                          Wyniki wyborów władz towarzystwa - 25.01.2019r.      

                            Zarząd :

                                                                 Prezes Zarządu   -  Kol. Roman Ciećwierz 

                                                                 Skarbnik             -  Kol. Tadeusz Sajan

                                                                 Sekretarz           -   Kol. Artur Patyk

                                                                 Gospodarz          -   Kol. Włodzimierz Ciećwierz

 

                       Komisja Rewizyjna:

                                                                 Przewodniczący    - Kol. Mieczysław Krzyszczuk  

                                                                 Członek                - Kol. Ryszard Patyk

                                                                 Członek                - Kol. Dawid Zięba 

 

                      Sąd Koleżeński         

                                                                 Przewodniczący    - Kol. Mirosław Juraszek  

                                                                 Członek                - Kol. Tadeusz Witek

                                                                 Członek                - Kol. Maciej Ciećwierz

 

 

       Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „Cukrownik” w Łagiewnikach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 81 Walnego Zebrania Członków z dnia 26.01.2018r. po każdym jesiennym zarybieniu stawu karpiem zwiększa jego wymiar ochronny do 45 cm. Wymiar ten obowiązuje do dnia 
31 marca następnego roku. Zarybienia dokonano w dniu 13.10.2017r i od tego dnia wymiar ochrony zostaje zwiększony. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie regulaminu połowu ryb.

                                                                                                                                                             Prezes Zarządu                           

                                                                                                                                                           Roman Ciećwierz                        

      W dniu 25.06.2018r. odbyły się spławikowe zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zorganizowane  przez nasze towarzystwo. W imieniu Zarządu dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w imprezie, a organizatorom za sprawne przeprowadzenie zawodów. Możliwe to było dzięki dużemu zaangażowaniu       Kol. Szymona Juraszka oraz Komisji Sędziowskiej w składzie Artur Patyk i Włodzimierz Ciećwierz.

                                                                                                                      Prezes Zarządu                           

                                                                                                                                                             Roman Ciećwierz             

Wyniki i fotografie z zawodów                      

   Fotografie z XX Zjazdu Członków Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie 
SIENIAWKA  15 - 17.05.2015r.