KRS  0000058429

ŁAGIEWNIKI

STRONA GŁÓWNA 

STATUT

O NAS 

KOMUNIKAT

GALERIA

KONTAKT

JAK ZAŁOŻYĆ

TOWARZYSTWO

CZŁONKOWIE KFTW

ATLAS RYB

ZBIORNIK ŁAGIEWNIKI

ZAWODY

 

 

        

Zarząd Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie

1 Zbigniew Sitko               Prezes Zarządu Prezes NTW Kwidzyn
2 Wojciech Olszewski V-ce Prezes Zarządu Prezes TTW Toruń
3 Wojciech Włodarski  V-ce Prezes Zarządu Prezes BTW Bledzewo
4 Andrzej Maszewski V-ce Prezes Zarządu Prezes STW  Starachowice
5 Robert Laskowski  V-ce Prezes Zarządu Z-ca Prezesa KTWS Kraków
6 Andrzej Kłujsza Sekretarz       Z-ca Prezesa GSW Giżycko
7 Marek Raniszewski  Skarbnik  Prezes GTW Gardeja
8 Włodzimierz Wróblewski Członek Prezes ŁTW Łobez
 

K o m i s j a  R e w i z y j n a

1 Tadeusz Furmaniuk Przewowdniczący V-ce Prezes TTW Toruń
2 Tadeusz Nowakowski Z-ca Przewodniczącego Skarbnik GSW Giżycko
3 Edward Cykał Sekretarz   V-ce Prezes GTW Gardeja
4 Zygmunt Wyszyński Członek V-ce Prezes ITW Iława

Projekt i wykonanie Roman Ciećwierz,   r.ciecwierz@wp.pl